Què és el ninjutsu?

El Ninjutsu o Ninpô és un kakutô jutsu, és a dir, una ciència real de supervivència, espionatge i combat utilitzada per prediure (predir o preveure) i evitar el perill, assolint així les fites proposades.

El que coneixem avui dia com a ninjutsu era, en els seus inicis al Japó, una disciplina integrada en el Kobujutsu (tècniques pròpies de l’aristocràcia militar). És impossible determinar amb exactitud el lloc i origen del ninjutsu. L’obra xinesa de Sun Tzu, Tractat d’estratègia militar, introduïda al Japó al s.VI, conté un capítol amb recomanacions en la utilització dels espies. Així i tot, diverses fonts històriques indiquen que el procés que va permetre el seu desenvolupament va ser lent, fruit de l’esforç de nombroses generacions.

En el segle VII, Japó rebé una afluència d’immigrants provinents sobretot de Xina i Corea. Entre aquests hi havia nombrosos oficials militars, monjos i savis taoistes. que havien marxat dels seus països per diverses raons. Entre els segles VIII i XI un gran nombre d’aquests immigrants, juntament amb alguns guerrers japonesos -supervivents de bàndols perdedors de diverses guerres, desertors i combatents d'elit que es volien retirar- formaren agrupacions autònomes i s’allotjaren a les muntanyes, per viure així allunyats dels principals nuclis urbans. Per la seva localització remota i particular orografía, les províncies d’Iga i Koga foren el lloc ideal per aquests grups. En aquest aïllament geogràfic aquests expatriats influenciats per la interacció de diferents coneixements (religiosos, tècnics, culturals…) van poder desenvolupar lliurement les tècniques de combat que, amb el pas del temps, donaríen orígen al ninjutsu i influirïen la resta d’escoles clàssiques de combat. Podem afirmar, tantmateix, que en el període entre els segles X al XVII, fou quan el ninjutsu es va emprar amb més assiduïtat i assolí la seva maduresa tècnica.